Visie

Een langdurige samenwerking met onze relaties en de continuïteit van ons bedrijf vinden wij belangrijker dan winstoptimalisatie. Als één van de sterkste spelers in de top vijf van de Nederlandse markt zetten wij in op hoog gekwalificeerd, service gericht personeel, op een excellent voorraadbeheer, uitstekende logistiek en onbesproken kwaliteit.

Onze visie houdt nauw verband met ons christelijk geloof waarin wij de opdracht en verantwoordelijkheid meekrijgen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wij vertalen dat gedachtegoed naar de dagelijkse praktijk van ons ondernemerschap. Daarbij hanteren wij drie sleutelwoorden die aan de Bijbel zijn ontleend:

1) Rentmeesterschap:
Ondernemingsactiviteiten moeten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de maatschappij. Daartoe moeten de principiële uitgangspunten en ondernemingsdoelen met elkaar in overeenstemming zijn.
2) Dienstbaarheid:
We laten ons niet alleen leiden door rendement en doelmatigheid; de effecten van ons beleid voor medewerkers, relaties en de schepping zijn een belangrijk aandachtspunt in ons beleid en dat leidt tot langdurige relaties gestoeld op vertrouwen en tevredenheid.
3) Gerechtigheid:
Goede arbeidsverhoudingen zijn essentieel. We gaan oprecht en respectvol om met medewerkers die we zien als medemensen. Een stimulerend personeelsbeleid en een rechtvaardig beloningssysteem zorgen ervoor dat u zaken doet met gemotiveerde partners die uw taal spreken.