Verkoopvoorwaarden

Home Algemeen Verkoopvoorwaarden

Geen kleine lettertjes maar eerlijk zaken doen is ons devies. Daarom zijn op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. We houden ons uitdrukkelijk aan de leveringsvoorwaarden zoals wij die hebben gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam.

Leveringsvoorwaarden zijn op te vragen via info@kobout.nl.