Kwaliteit organisatie

Home Algemeen Kwaliteit organisatie

Garantie op kwaliteit

Iedereen roept dat zij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Kobout bewijst dat ook door zich te conformeren aan NEN-EN-ISO 9001:2008 en aan de Arbeidsomstandighedenwet. Zo bent u verzekerd van internationaal geldende productnormen, klantspecificaties en uitstekende werkomstandigheden bij het realiseren van uw opdrachten.

Om dat te realiseren, hanteren wij een kwaliteitssysteem dat niet alleen voorziet in het planmatig verbeteren van onze kwaliteit door het intern beschikbaar maken van kennis en middelen maar dat ook zorgt voor uitstekende communicatie en arbeidsomstandigheden die veiligheid, gezondheid en welzijn optimaliseren. De directie stimuleert het kwaliteitsbewustzijn en zet daartoe een aparte kwaliteitsmanager in alsmede een arbo coördinator. Via de link kunt u de beleidsverklaring downloaden.


Certificaat ISO 14001-2004 KOBOUT-2017_eng

Certificate ISO 9001-2008 KOBOUT-2017_eng